Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/avamed.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Indakaterol-glikopironium do POChP – Medycyna i patologia
Skip to content

Indakaterol-glikopironium do POChP

2 lata ago

713 words

Badanie FLAME połączonych długodziałających inhalatorów w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) (wydanie z 9 czerwca) wykorzystało niekonwencjonalny projekt badania. Badanie obejmowało wstępny 1-tygodniowy przegląd w celu oceny kwalifikowalności i zezwolenia na wymywanie niedozwolonych leków związanych z POChP (Tabela 5-2 w protokole badań, dostępny z pełnym tekstem artykułu na stronie). W badaniu przesiewowym uzyskano 4942 pacjentów, którzy weszli w 4-tygodniowy okres wstępny, podczas którego wszyscy pacjenci byli leczeni wyłącznie tiotropium wziewnym podawanym raz dziennie. Pod koniec tego okresu testowego leczenie tiotropium przerwano, a 3362 pacjentów losowo przydzielono do grupy otrzymującej indakaterol-glikopironium lub salmeterol-flutikazon. Tak więc okres docierania skutkował utratą 1580 kwalifikujących się pacjentów, z których 773 (49%) zostało wykluczonych, ponieważ nie spełniały już kryteriów włączenia zwiększonej objęt ości wydechowej oskrzeli po sekundzie (FEV1) co najmniej 25% do mniej niż 60% wartości przewidywanej i stosunek FEV1 po rozszerzeniu oskrzeli do wymuszonej pojemności życiowej poniżej 0,70 (ryc. S3 w uzupełniającym dodatku do tego artykułu, dostępny w). Taka ponowna ocena kryteriów włączenia do badania przesiewowego w okresie docierania powinna zostać omówiona, w szczególności dlatego, że dotyczy to pomiarów spirometrycznych, na które bezpośrednio wpływają zaprzestane terapie POChP oraz tiotropium podawanego wszystkim pacjentom podczas 4-tygodniowego okresu docierania. Charakterystykę pacjentów, w tym wcześniejsze leczenie i pomiary spirometryczne, należy zgłaszać dla wykluczonych 1580 pacjentów i 3362 pacjentów. Samy Suissa, Ph.D. McGill University, Montreal, QC, Kanada Dr Suissa zgłasza otrzymanie finansowania badań od Boehringer Ingelheim i Novartis oraz uczestniczy w spotkaniach doradczych i służy jako mówca dla tych firm i Astr aZeneca. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. Odniesienie1. Wedzicha JA, Banerji D, Chapman KR, et al. Indakaterol-glikopironium w porównaniu z salmeterolem-flutikazonem na POChP. N Engl J Med 2016; 374: 2222-2234 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline Większość pacjentów rekrutowanych do próby FLAME spełniło kryteria globalnej inicjatywy na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc grupy D kryterium niskiego FEV1, podczas gdy tylko mniejszość (19,3%) spełniła kryterium częstego zaostrzenia dwóch lub więcej zaostrzeń w poprzednim roku. Pacjenci z częstymi zaostrzeniami i wysoką liczbą granulocytów kwasochłonnych częściej odniosą korzyści z terapii wziewnie-glikokortykosteroidowej niż z terapii bez wziewnych glukokortykoidów.2,3 Badanie FLAME wykazuje istotną różnicę pomiędzy długodziałającym beta-agonistą (LABA) – dłuższym działanie antagonistyczne wobec muskarynowego antagonisty receptora angiotensyny i leczenie glikokortykosteroidem wziewnym LABA w zmniejszaniu zaostrzeń u pacjentów z jednym zaostrzeniem, ale nie u osób z dwoma lub więcej zaostrzeniami, w roku poprzednim (ryc. 3 artykułu i ryc. S6B w dodatkowym dodatku do artykuł). Zastanawiamy się nad skutecznością testowanych terapii u pacjentów z częstymi zaostrzeniami (dwa lub więcej w poprzednim roku) w przypadku stratyfikacji według wyjściowych poziomów eozynofili we krwi. Marco Contoli, MD, Ph.D. University of Ferrara, Ferrara, Italy Paolo Morelli, Ph.D. CROS NT, Verona, Włochy Alberto Papi, MD University of Ferrara, Ferrara, Italy Dr Contoli zgłasza otrzymywanie grantów od GlaxoSmithKline i Chiesi oraz osobistych opłat od Chiesi, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Novartis, Menarini, Mundipharma, Almirall i Zambon; i dr Papi, otrzymując dotacje, osobiste opłaty i zwrot kosztów konsultacji i kosztów podróży od Chiesi, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Boehringer Ingelhei m, Merck Sharp & Dohme, Pfizer i Teva Pharmaceuticals, a także osobiste opłaty i zwrot kosztów konsultacji i kosztów podróży z Menarini, Novartis, Zambon i Mundipharma. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 3 Referencje1. Globalna inicjatywa na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (GOLD). Globalna strategia diagnozy, leczenia i zapobiegania przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc: zaktualizowana 2016 (goldcopd.org/global-strategy-diagnosis-management-prevention-copd-2016/). 2. Pascoe S, Locantore N, Dransfield MT, Barnes NC, Pavord ID. Liczba złożeń eozynofili we krwi, zaostrzenia i odpowiedź na dodanie wziewnego flutykazonu furoinianu do wilanterolu u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc: wtórna analiza danych z dwóch równoległych randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych. Lancet Respir Med 2015; 3: 435-442 Crossref Web of Science Medline 3 Watz H, Tetzlaff K, Wouters EF, i in. Liczba granulocytów kwasochłonnych we krwi i zaostrzeń w [przypisy: neurolog Wrocław, kardiologia kielce, Psycholog ]

[patrz też: promed wołomin, fpinka, wulkanex konin ]

0 thoughts on “Indakaterol-glikopironium do POChP”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Catering dietetyczny Warszawa[…]