Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/avamed.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Jakość opieki podstawowej w Anglii z wprowadzeniem wynagrodzenia za wyniki czesc 4 – Medycyna i patologia
Skip to content

Jakość opieki podstawowej w Anglii z wprowadzeniem wynagrodzenia za wyniki czesc 4

2 lata ago

284 words

Model liniowy nie dokonuje korekty efektów sufitu, z tym wyjątkiem, że nie zezwalamy na przewidywania większe niż 100%. Dlatego wyniki analizy wrażliwości będą prawdopodobnie konserwatywne. W celu porównania wskaźników klinicznych, dla których zastosowano zachęty finansowe z tymi, dla których nie zostały one dostarczone, uzyskaliśmy obserwowane i przewidywane wyniki dla jakości klinicznej na poziomie praktyki oddzielnie dla grup wskaźników w zarządzaniu każdym warunkiem, dla którego zachęty finansowe zostały i dla tych wskaźników, dla których nie zostały dostarczone. Transformacja logitowa została następnie zastosowana do tych wyników. Do porównania różnicy między obserwowanymi punktami dla wskaźników, dla których zastosowano zachęty finansowe, a tymi, dla których nie przewidziano zachęt finansowych, nie zastosowano testu t parami dopasowanych. Znaczenie testu potwierdzono za pomocą procedury bootstrap.
Wyniki
Rysunek 1. Rycina 1. Średnie wyniki dla jakości klinicznej na poziomie praktyki dla choroby niedokrwiennej serca, astmy i cukrzycy typu 2, 1998-2005. Jakość opieki nad chorobą niedokrwienną serca (CHD), astmą i cukrzycą typu 2 poprawę w latach 1998-2003, przed wprowadzeniem wynagrodzenia za wyniki. Tempo poprawy jakości opieki znacznie wzrosło w przypadku cukrzycy i astmy w latach 2003-2005, po wprowadzeniu wynagrodzenia za wyniki; wskaźnik występowania choroby wieńcowej, który najszybciej wzrastał przed dokonaniem zapłaty za wyniki, był kontynuowany w tym samym tempie po wprowadzeniu wynagrodzenia za wyniki.
Tabela 2. Tabela 2. Zmiany w średnich punktach na poziomie praktyki dla jakości opieki nad chorobą niedokrwienną serca, cukrzycą typu 2 i astmą, 1998 do 2005. Jakość opieki w kategoriach choroby niedokrwiennej serca, astmy i typu 2 cukrzyca uległa poprawie w latach 2003-2005, kontynuując wcześniejszy trend (ryc. 1). Jednak wzrost wskaźnika poprawy w latach 2003-2005 był znaczny w przypadku astmy (p <0,001) i cukrzycy (p = 0,002) (tab. 2). Zwiększyły się również wyniki dotyczące choroby wieńcowej, ale zmiana wskaźnika poprawy nie była istotna (p = 0,07). Podobnie, analiza wrażliwości przeprowadzona przy użyciu bardziej konserwatywnego modelu liniowego wykazała znaczący wzrost szybkości poprawy w przypadku astmy i cukrzycy, w porównaniu z częstością występowania choroby wieńcowej serca.
Na podstawie konserwatywnego modelu liniowego roczna stopa wzrostu jakości opieki zdrowotnej w latach 2003-2005 w przypadku cukrzycy była szybsza niż roczna stopa w latach 1998-2003 w 34 praktykach i była wolniejsza w 8 praktykach (w znacznym stopniu w przypadku 13 i 0 praktyk, odpowiednio, P <0,05). W przypadku astmy roczna stopa poprawy jakości opieki pozostała niezmieniona w latach 1998-2003 w praktyce, szybciej w 28 praktykach i wolniej w 13 praktykach (co istotnie dotyczy odpowiednio 10 i 2 praktyk, P <0,05). W przypadku choroby wieńcowej, chociaż roczna stopa poprawy w latach 1998-2003 była szybsza w 23 praktykach, w 17 praktykach była wolniejsza (co istotnie dotyczyło odpowiednio 7 i 5 praktyk, P <0,05).
Tabela 3
[przypisy: bartesko, vektra złom, autosar toruń ]

0 thoughts on “Jakość opieki podstawowej w Anglii z wprowadzeniem wynagrodzenia za wyniki czesc 4”