Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/avamed.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Jakość opieki podstawowej w Anglii z wprowadzeniem wynagrodzenia za wyniki – Medycyna i patologia
Skip to content

Jakość opieki podstawowej w Anglii z wprowadzeniem wynagrodzenia za wyniki

2 lata ago

519 words

W 2004 r. Wielka Brytania przeznaczyła 1,8 miliarda funtów (3,2 miliarda dolarów) na nową umowę o wynagradzanie za wyniki dla lekarzy rodzinnych1. W ciągu pierwszego roku poziom osiągnięć przekroczył poziom przewidziany przez rząd, przy średnim poziomie 83,4%. dostępnych płatności motywacyjnych.2 Jednakże jakość opieki w angielskich praktykach rodzinnych zaczęła już poprawiać się w odpowiedzi na szeroki wachlarz inicjatyw, 3-6, w tym krajowych standardów leczenia poważnych chorób przewlekłych i krajowego systemu opieki zdrowotnej. inspekcja (tabela 1). Specjaliści rodzinni mają już pewne doświadczenia z zachętami finansowymi wynikającymi z ograniczonego korzystania z programów motywacyjnych zainicjowanych w 1990 r .7,8 Nie jest zatem jasne, czy wysoki poziom jakości osiągnięty po wprowadzeniu umowy o wynagrodzenie za wyniki w 2004 r. Odzwierciedlał już trwają lub przyspieszają obecne trendy w kierunku poprawy. Efekt programu motywacyjnego należy rozumieć w kontekście kompleksowej strategii poprawy jakości, w ramach której została wprowadzona umowa. W niniejszym raporcie przedstawiono dane z podłużnego badania kohortowego, które mierzyło jakość opieki w reprezentatywnej próbce praktyk podstawowej opieki zdrowotnej w Anglii w dwóch punktach czasowych (1998 i 2003 r.) Przed wprowadzeniem programu wynagradzania za wyniki i w pewnym momencie ( 2005) po jej wprowadzeniu. Zatwierdzony zestaw kryteriów został wykorzystany do oceny jakości w leczeniu trzech stanów przewlekłych: astmy, choroby niedokrwiennej serca i cukrzycy typu 2. Ponieważ niektóre wskaźniki kliniczne – mierniki jakości opieki klinicznej – nie zostały nagrodzone płatnościami finansowymi w programie wynagrodzeń za wyniki w 2004 r., Projekt badania pozwolił również na porównanie tendencji w jakości opieki nad wskaźnikami, dla których zachęty finansowe zostały dostarczone i dla tych, dla których nie zostały przewidziane w zarządzaniu tymi trzema warunkami.
Metody
W 1998 roku zmierzyliśmy jakość opieki w podzielonej na straty, losowej próbie 60 praktyk podstawowej opieki zdrowotnej w sześciu obszarach geograficznych Anglii. Praktyki te były reprezentatywne w skali kraju pod względem wielkości, bez względu na to, czy praktyka została zatwierdzona do szkolenia na pobyt stały, oraz z cech społeczno-demograficznych ich populacji.9 W latach 2003 i 2005 przeprowadziliśmy 42 takie praktyki. Obniżenie liczby praktyk było częściowo spowodowane do wyczerpania, a częściowo do wycofania się z lekarzy solowych i zamknięcia innych praktyk. 42 praktyki, dla których dostępne były dane do analizy podłużnej, nadal reprezentowały kraj pod względem statusu społeczno-ekonomicznego, ale osoby praktykujące solo były niedostatecznie reprezentowane4. Jednak te 42 praktyki mają wartości zbliżone do krajowych średnich dla statusu społeczno-ekonomicznego, gęstości zaludnienia i typu mieszkaniowej populacji pacjentów, a ich wyniki były również typowe dla angielskich praktyk rodzinnych podczas pierwszego roku programu wynagradzania za wyniki.2 Analiza została ograniczona do 42 praktyk, dla których dostępne były dane dla wszystkich trzech punktów czasowych ( 1998, 2003 i 2005). Protokół badań został zatwierdzony przez komisję etyczną wieloośrodkowego Manchester National Health Service.
Zbieranie danych
Przeszkoleni pracownicy naukowi wyodrębnili dane, aby ocenić jakość opieki klinicznej w zakresie kategorii choroby wieńcowej (15 wskaźników klinicznych), astmy (12 wskaźników klinicznych) i cukrzycy typu 2 (21 wskaźników klinicznych)
[podobne: stanlab lublin, bartesko, pulsantis wrocław ]

0 thoughts on “Jakość opieki podstawowej w Anglii z wprowadzeniem wynagrodzenia za wyniki”