Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/avamed.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Prawdopodobnie rozczarowujące wyniki leczenia Gemfibrozylem – Medycyna i patologia
Skip to content

Prawdopodobnie rozczarowujące wyniki leczenia Gemfibrozylem

2 lata ago

1026 words

Wielu czytelników mogło przegapić jedną z najciekawszych pozycji w wydaniu 3 września czasopisma: drobnym drukiem na odwrocie reklamy marki gemfibrozylu Lopid. Gemfibrozyl zmniejszał częstość występowania incydentów wieńcowych w przełomowym badaniu Helsinki Heart Study, opublikowanym w Journal w 1981 r. Jednak dodatkowe informacje na temat gemfibrozylu, które od tego czasu stały się dostępne, spotkały się z mniejszą uwagą.
Sekcja ostrzeżeń o przepisywanych informacjach zaczyna się od przypomnienia, że gemfibrozyl jest chemicznie, farmakologicznie i klinicznie podobny do klofibratu, co stwierdzono w badaniu Światowej Organizacji Zdrowia w celu zwiększenia całkowitej śmiertelności o 29 procent w ciągu dziewięcioletniej obserwacji. Po 3,5 roku dodatkowej obserwacji po początkowym 5-letnim okresie Helsińskiego Studium Serca, wyniki zaczynają wyglądać znacząco podobnie: 101 zgonów w grupie Lopid w porównaniu z 83 w grupie placebo – ponad 20 procent, który nie jest dość istotny statystycznie.
Jeśli będziemy dalej nadwyrężać oczy, dowiadujemy się, że faktycznie istniały dwa helsińskie badania serologiczne: badanie dotyczące prewencji pierwotnej zgłoszone w 1987 r. I badanie wtórnej prewencji prowadzone równolegle w tych samych ośrodkach u mężczyzn wykluczonych z pierwszego badania z powodu wcześniejszego choroba wieńcowa. Badanie wtórnej prewencji, którego wyniki z jakiegoś powodu jeszcze nie opublikowano, wykazało wzrost niekorzystnych wyników w grupie gemfibrozylu, w tym wzrost liczby zdarzeń sercowych (współczynnik ryzyka, 1,47, przedział ufności 95%, 0,88 do 2,44 ), w szczególności zgonów z powodu choroby serca (współczynnik ryzyka, 2,18, przedział ufności 95%, 0,94 do 5,05). Nie podano danych dotyczących całkowitej śmiertelności i śmiertelności z przyczyn innych niż sercowe.
Wyniki te, dotychczas zgłaszane wyłącznie w streszczeniu informacji o przepisywaniu leku Lopid, mają ważne implikacje. Po pierwsze, dostępne dowody sugerują, że gemfibrozyl może zwiększać śmiertelność całkowitą zarówno w profilaktyce pierwotnej, jak i wtórnej. Gdyby ta informacja była powszechnie znana, mogłaby osłabić entuzjazm do przepisywania leku. Po drugie, należy dokonać przeglądu ostatnich metaanaliz dotyczących skutków zmniejszenia stężenia cholesterolu w profilaktyce pierwotnej i wtórnej. Dowody zwiększonej śmiertelności z przyczyn innych niż kardiologiczne, już silne w badaniach prewencji pierwotnej, 2,3 zostaną dodatkowo wzmocnione, a przekroczenie granicy całkowitej śmiertelności w badaniach z premedytacją wtórną4 nie będzie już statystycznie istotne. W końcu wydaje się, że metody upowszechniania niekorzystnych wyników badań klinicznych mogą wymagać poprawy.
Thomas B. Newman, MD, MPH
University of California, San Francisco, San Francisco, CA 94143
4 Referencje1. Frick MH, Elo O, Haapa K, i in. Helsinki Heart Study: badanie prewencyjne z użyciem gemfibrozylu u mężczyzn w średnim wieku z dyslipidemią: bezpieczeństwo leczenia, zmiany czynników ryzyka i częstość występowania choroby wieńcowej. N Engl J Med 1987; 317: 1237-1245
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Muldoon MF, Manuck SB, Matthews KA. Obniżenie stężenia cholesterolu i śmiertelności: przegląd ilościowy badań dotyczących prewencji pierwotnej BMJ 1990; 301: 309-314
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Criqui MH. Cholesterol, prewencja pierwotna i wtórna oraz umieralność z dowolnej przyczyny. Ann Intern Med 1991; 115: 973-976
Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Rossouw JE, Lewis B, Rifkind BM. Wartość obniżenia cholesterolu po zawale mięśnia sercowego. N Engl J Med 1990; 323: 1112-1119
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
Odpowiedź
Parke-Davis, producent Lopid, odpowiada:
Do redakcji: Jesteśmy zaskoczeni, że dr Newman doszedłby do tak obszernych wniosków dotyczących równie ważnej kwestii, jak zapobieganie chorobie wieńcowej z ulotki informacyjnej, mającej na celu jedynie wskazówkę na temat bezpiecznego stosowania leku.
Pięcioletnie wyniki Helsińskiego Studium Serca1-3 wykazały względną redukcję o 34 procent w poważnych zdarzeniach wieńcowych, prowadząc do stwierdzenia na ulotce dołączanej do opakowania, że Lopid stosowany w leczeniu wspomagającym dietę zmniejsza ryzyko choroby wieńcowej w niektórych rodzajach pacjentów. W 3,5-letniej fazie otwartej, która nastąpiła po pięcioletnim randomizowanym badaniu, pacjenci zarówno w grupie placebo, jak i grupie Lopid mieli dwie możliwości przejścia lub zaprzestania leczenia Lopidem. Dwie trzecie pacjentów w pierwotnej grupie placebo przestawiło się na Lopid na początku fazy otwartej, a jedna trzecia pacjentów z pierwotnej grupy Lopid nie przyjmowała aktywnego leku w okresie obserwacji, dokonując porównań między grupami (lub w rzeczy samej, porównania z jakimkolwiek innym długotrwałym badaniem, takim jak badanie Światowej Organizacji Zdrowia, w najlepszym razie są problematyczne. Ważne jest, aby pamiętać, że Lopid pozostaje wskazany do pierwotnej profilaktyki choroby niedokrwiennej serca.
Wspomniane wtórne badanie profilaktyczne zostało obszernie zrecenzowane na publicznym panelu konsultacyjnym ds. Żywności i leków w marcu 1991 r. Badanie zostało przeprowadzone na wniosek władz związkowych i władz zarządzających w służbie cywilnej i przemyśle, aby umożliwić pewne leczenie. dla pacjentów niekwalifikujących się do wstępnego badania Helsinki Heart Study. Kilka czynników, w tym znacznie mniejszy rozmiar badania, duży odsetek pacjentów z nieokreśloną historią i nasilenie choroby serca, a także czas pomiędzy odstawieniem Lopidu a wystąpieniem zdarzeń sercowych, doprowadziły do powstania panelu doradczego FDA stwierdzić, że wyniki badań były nie do interpretacji i nie odnosiły się do przełomowych wniosków z Helsińskiego Studium Serca poświęconego profilaktyce pierwotnej.
Dr Newman błędnie sugeruje, że trzeba nadwyrężyć , aby znaleźć wyniki, które omawia, i że pojawił się problem z rozpowszechnianiem tych informacji. Po ostatnich zmianach w ulotce Lopid, Parke-Davis wysłał list Drogi Doktorze do 170 000 lekarzy i 63 000 farmaceutów. Opublikowaliśmy również ten list w 12 czołowych czasopismach medycznych. Publikacja badań spoczywa na badaczach, tak jak powinna. Wyniki badania prewencji wtórnej zostały zaakceptowane do publikacji i wkrótce się pojawią. Pierwszy z dwóch manuskryptów dotyczących 8,5-letniej obserwacji jest obecnie przekazywany do publikacji.
David Canter, MB, FRCS
Lawrence Perlow, MD
Parke-Davis, Morris Plains, NJ 07950
3 Referencje1 Frick MH, Elo O, Haapa K, i in. Helsinki Heart Study: badanie prewencyjne z użyciem gemfibrozylu u mężczyzn w średnim wieku z dyslipidemią: bezpieczeństwo leczenia, zmiany czynników ryzyka i częstość występowania choroby wieńcowej. N Engl J Med 1987; 317: 1237-1245
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
[przypisy: rivanol żel, ankomed szczecin, kasjopeja rybnik ]

0 thoughts on “Prawdopodobnie rozczarowujące wyniki leczenia Gemfibrozylem”