Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/avamed.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Sitagliptyna i skutki sercowo-naczyniowe w cukrzycy typu 2 – Medycyna i patologia
Skip to content

Sitagliptyna i skutki sercowo-naczyniowe w cukrzycy typu 2

2 lata ago

727 words

Chociaż próba oceniająca wyniki sercowo-naczyniowe z sitagliptyną (TECOS) opisana przez Green i wsp. (Wydanie z 16 lipca) dostarcza cennych danych, mamy obawy o różnice w badaniach klinicznych w zakresie kontroli glikemii i leków, które mogłyby wpłynąć na wyniki na korzyść sitagliptyny. W badaniu tym pacjenci otrzymujący placebo, w porównaniu z pacjentami otrzymującymi sitagliptynę, otrzymywali większą liczbę konwencjonalnych terapii cukrzycy.1 Tiazolidynodiony mogą powodować niewydolność serca, a insulina i pochodne sulfonylomocznika mogą nie być obarczone ryzykiem. Dlatego też sygnał o niewydolności serca może być fałszywie uspokajający. Czy autorzy mogą opisać stosowanie leków na cukrzycę podczas badania i, jeśli to możliwe, dokonać statystycznych korekt ryzyka wyniku dla tych zmiennych? TECOS dostarczył sygnał do ostrego zapalenia trzustki. Ponieważ obecne i wcześniejsze badania, takie jak badanie wyników sercowo-naczyniowych z zasto sowaniem badania Alogliptyna versus standard opieki (EXAMINE) 3 i Saxagliptyna w ocenie wyników naczyniowych zarejestrowanych u pacjentów z cukrzycą-trombolizą w zawale mięśnia sercowego 53 (SAVOR-TIMI 53) do tego wyniku wykonaliśmy metaanalizę dużych prób wskazujących, że inhibitory dipeptydylopeptydazy 4 (DPP-4), w porównaniu ze zwykłą opieką, były związane z 78% większym ryzykiem ostrego 1,3 lub określonego ostre 4,5 zapalenie trzustki. Bezwzględne ryzyko może być niewielkie, ponieważ wskaźniki zdarzeń ważonych wielkością próbki sugerują, że stosowanie inhibitorów DPP-4 u około 834 pacjentów przez 2,4 roku może prowadzić do jednego dodatkowego epizodu. Byłoby pomocne, gdyby stały nadzór wyników badań i dużych, odpowiednio zasilanych badań populacyjnych mógł ocenić długoterminowe ryzyko zapalenia trzustki związanego z inhibitorami DPP-4. Martin K. Rutter, MD Alison K. Wright, Ph.D. Darren M. Ashcroft, Ph.D. Univer sity of Manchester, Manchester, Wielka Brytania Dr Rutter donosi o otrzymywaniu funduszy badawczych od Novo Nordisk i grantów edukacyjnych od Merck Sharp & Dohme na udział w American Diabetes Association oraz od Novo Nordisk na spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Cukrzycą i posiadanie udziałów w GlaxoSmithKline . Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 5 Referencje1. Green JB, Bethel MA, Armstrong PW, et al. Wpływ sitagliptyny na układ sercowo-naczyniowy w cukrzycy typu 2. N Engl J Med 2015; 373: 232-242 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Gilbert RE, Krum H. Niewydolność serca w cukrzycy: skutki terapii lekami przeciwhiperglikemicznymi. Lancet 2015; 385: 2107-2117 Crossref Web of Science Medline 3. Biały WB, Cannon CP, Heller SR, i in. Alogliptyna po ostrym zespole wieńcowym u pacjentów z cukrzycą typu 2. N Engl J Med 2013; 369: 1327-1335 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medl ine 4. Scirica BM, Bhatt DL, Braunwald E, i in. Saksagliptyna i skutki sercowo-naczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2. N Engl J Med 2013; 369: 1317-1326 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 5. Raz I, Bhatt DL, Hirshberg B, i in. Częstość występowania zapalenia trzustki i raka trzustki w randomizowanym, kontrolowanym, wieloośrodkowym badaniu (SAVOR-TIMI 53) saksagliptyny inhibitor dipeptydyl-4. Diabetes Care 2014; 37: 2435-2441 Crossref Web of Science Medline Nie zgadzam się z ustaleniami dotyczącymi niewydolności serca w TECOS z następujących powodów. Po pierwsze, stosowanie sitagliptyny spowodowało hospitalizację z powodu niewydolności serca u 3,1% pacjentów; odsetek ten jest podobny do tego odnotowanego w badaniu SAVOR-TIMI 53 (3,5% dla saksagliptyny) i badaniu EXAMINE (3,1% dla alogliptyny). Po drugie, dane dotyczące niewydolności serca w TECOS zostały skorygowane o historię niewydolności serca na początku badania, podczas gdy badanie SAVO R-TIMI 53 wykazało nieskorygowane dane, które ujawniły wyższy odsetek hospitalizacji wśród pacjentów z historią niewydolności serca na początku badania. Po trzecie, w obu grupach w TECOS nie podano danych dotyczących stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), które mogłyby wpłynąć na częstość hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Poprzednie badanie sugerowało, że połączenie inhibitorów ACE z inhibitorami DPP-4 ( gliptinami ) spowodowało nadmierną niewydolność serca ze względu na podwyższenie poziomu substancji P.1 Stosowanie otwartych znaczników oprócz leku badanego w TECOS mógł doprowadzić do modyfikacji recepty po udostępnieniu wyników SAVOR-TIMI 53. Hari KVS Kumar, MD, DNB Command Hospital, Chandimandir, Indie Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. Odniesienie1 Devin JK, Pretorius M, Nian H, Yu C, Billings FT IV, Brown NJ. Substancja P zwiększa aktywność układu współc zulnego podcz [hasła pokrewne: badanie kardiologiczne, kardiologia kielce, stomatolog włocławek ]

[hasła pokrewne: notakehl d5, bartesko, stanlab lublin ]

0 thoughts on “Sitagliptyna i skutki sercowo-naczyniowe w cukrzycy typu 2”